POLITICA DE COOKIES
RoRomana EnEnglish 
logo.png
  • Baia Mare de sus
rss_yellow.png
Zona Metropolitana Baia Mare  »  POLITICA DE COOKIES
POLITICA DE COOKIES

POLITICA DE COOKIES

 

CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI ASOCIAȚIEI - POLITICA DE COOKIES

 

Un cookie e un fișier de mici dimensiuni, care se stochează pe aparatul de pe care e accesat website-ul (telefon mobil, laptop, calculator, tabletă sau orice alt echipament conectat la internet), și care se instalează printr-o solicitare transmisă de către un web - server unui browser.

Website-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară folosește cookies-uri doar în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor (prin creșterea performanței website-ului, analiză a vizitatorilor, geotargetting) în momentul folosirii website-ului prin personalizarea setărilor în funcție de caracteristicile alese de utilizator (spre exemplu, limba în care este afișată informația).

Informații stocate de cookies-uri:

- setări de limbă

- reținerea unui utilizator care se înregistrează folosind un nume de utilizator și parolă

Utilizatorii au posibilitatea de a șterge fișierele de tip cookies de pe hard drive sau pot să nu fie de acord cu plasarea acestora în aparatul de pe care se accesează website-ul.

Browserele web pot ajuta utilizatorii să își aleagă preferințele legate de cookies-uri. Mai jos se regăsesc link-uri care oferă astfel de asistență:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Opera.

 

 

 

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară prelucrează datele personale furnizate în momentul utilizării website-ului www.zmbm.ro conform prevederilor Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Scopul colectării datelor:

- înregistrarea utilizatorilor pe website

- transmitere buletin informativ

- soluționarea solicitărilor primite în urma completării și transmiterii formularului de contact de către utilizatori.

Pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt colectate, următoarele date personale pot fi prelucrate: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon.

Perioada de prelucrare și păstrare a datelor este în conformitate cu termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară respectă principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt ele enumerate în articolul 5, Capitolul II al Regulamentului:

(1) Datele cu caracter personal sunt:

(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);

(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);

(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) și poate demonstra această respectare („responsabilitate”).

Drepturile utilizatorilor potrivit Regulamentului (UE) 2016/679:

- dreptul la informare;

- dreptul de acces;

- dreptul la rectificarea datelor;

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri;

- dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;

- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

- dreptul la o cale de atac judiciară;

- dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail info@zmbm.ro / ananta.fabian@zmbm.ro sau la adresa: strada Gheorghe Șincai nr. 37, Baia Mare, Maramureș sau la nr. de telefon +40 362 421 936.

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară :

Ananta ARDELEAN

Specialist Comunicare

Compartiment Comunicare si Relatii Publice

ananta.fabian@zmbm.ro

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

Str.Gheorghe Şincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937

www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Harta ZMBM

plic_nl.png

Newsletter

Introduceti e-mailul dvs. pentru a primi toate noutatile ZMBM


Dezabonare

Meteo

Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare

by silkweb design