INTER URBAN
RoRomana EnEnglish 
logo.png
 • Baia Mare de sus
rss_yellow.png
Zona Metropolitana Baia Mare  »  Proiecte  »  INTER URBAN

INTER URBAN

INTER URBAN

 

INTER_URBAN
 Bază de date transfrontalieră cu indicatori de monitorizare a  procesului de dezvoltare durabilă în zonele Baia Mare şi Ivano Frankivsk
 
Programul de finanţare
Programul Operaţional Comun ENPI CBC Ungaria –Slovacia-România-Ucraina 2007 – 2013, Prioritatea 4 - Sprijinirea cooperării “people to people”, Măsura 4.1 - Cooperare instituţională.
Perioada de implementare: 01 august 2013 – 31 iulie 2014
Partenerii proiectului
Aplicant:A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare, România
Partener:Centrul pentru dezvoltare municipală şi regională Ivano Frankivsk, Ucraina
Asociat:Global City Indicators Facility Toronto, Canada
Obiectiv general
Intensificarea şi adâncirea cooperarării transfrontaliere prin crearea şi sprijinul acordat dezvoltării unei baze de date IT transfrontaliere cu indicatori necesari monitorizării procesului de dezvoltare durabilă a polilor urbani Baia Mare (RO) şi Ivano Frankivsk (UA).
Obiective specifice
 1. Definirea unui set de indicatori relevanţi în domeniile economic, social, al protecţiei mediului şi al planificării urbane pentru a monitoriza gradul dezvoltării durabile în cele două zone.
 2. Îmbunătăţirea managementului administraţiilor publice locale din Baia Mare şi Ivano Frankivsk – planificare strategică şi politici publice – prin realizarea unor analize şi comparaţii periodice între indicatorii din diverse perioade de timp, pentru a oferi rapoarte publice asupra procesului de dezvoltare durabilă.
 3. Implicarea comunităţilor locale în procesul decizional privind dezvoltarea durabilă a celor două zone vizate de proiect.
 
 Principalele activităţi
 1. Organizarea a 4 ateliere de lucru şi a unei şedinţe comune cu participare largă în vederea identificării setului de indicatori ce vor fi monitorizaţi.
 2. Definitivarea setului de 50 de indicatori necesari pentru monitorizarea dezvoltării durabile a zonei transfrontaliere Baia Mare – Ivano Frankivsk.
 3. Achiziţia şi implementarea sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru obţinerea valorii indicatorilor ce urmează a fi monitorizaţi.
 4. Crearea platformei interactive IT pentru gestionarea bazei de date transfrontaliere cu indicatori.
 5. Instruirea grupului de lucru desemnat de parteneri pentru utilizarea sistemului informatic integrat şi gestionarea platformei interactive.
 6. Publicitatea proiectului şi a programului de finanţare.
 

Rezultatele estimate ale proiectului

 • Un parteneriat transfrontalier durabil între Baia Mare şi Ivano Frankivsk.
 • Un număr de 4 ateliere de lucru pentru definirea şi selectarea indicatorilor dezvoltării socio-economice şi 1 conferinţă finală transfrontalieră cu participare largă.
 • Un număr de 50 de indicatori ce vor oferi o imagine relevantă despre stadiul dezvoltării durabile a comunităţilor partenere în proiect.
 • Un sistem informatic integrat de procesare a datelor şi generare a indicatorilor.
 • O platformă interactivă cu rol în managementul bazei de date cu indicatori.
 • Un număr de 20 de specialişti instruiţi în problematica dezvoltării durabile.

Galerie fotoHarta ZMBM

plic_nl.png

Newsletter

Introduceti e-mailul dvs. pentru a primi toate noutatile ZMBM


Dezabonare

Meteo

Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare

by silkweb design