OptiTrans
RoRomana EnEnglish 
logo.png
  • Baia Mare de sus
rss_yellow.png
Zona Metropolitana Baia Mare  »  Proiecte  »  OptiTrans

OptiTrans

OptiTrans

 

 

Click aici pentru Analiza situației existente a transportului public în Zona Metropolitană Baia Mare

 

Titlul proiectului: OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility

 

Programul de finanțare al proiectului OptiTrans [PGI01997] este InterReg Europe, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, care promovează strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

 

Proiectul este propus a fi realizat în două faze:

- faza I - implementare: 01.01.2017 - 31.12.2019

- faza a II-a: evaluare: 01.01.2020 - 31.12.2021; 

 

Bugetul total al proiectului este de 123.940,00 Euro, din care 105.349,00 Euro reprezintă finanțarea nerambursabilă FEDR, iar cofinanțarea este în valoare de 18.591,00 Euro. 

 

Proiectul este depus în parteneriat, Partenerul Lider fiind Ministerul Infrastructurii și Agriculturii din Regiunea Turingia, Germania, iar parteneri alături de Asociație sunt municipalitățile Zadar din Croația, Tartu din Estonia, Regiunea Tesalia din Grecia, Regiunea Abruzzo din Italia și Agenția Regională pentru Energie din Granada, Spania.

 

Proiectul OptiTrans vizează politicile ce promovează mobilitatea și transportul public cu emisii scăzute de carbon, transportul curat și modalitățile alternative privind mobilitatea.

Reducerea emisiilor de carbon asociate activităților de transport se poate realiza prin creșterea ponderii transportului public în comun în detrimentul transportului individual cu autoturismul personal. Deși, în ceea ce privește strict zonele urbane, la nivel european, pot fi identificate exemple de succes în acest sens, situația este diferită când ne referim la zonele suburbane sau chiar rurale.

 

Obiectivul de bază al proiectului fiind creșterea utilizării transportului public în zonele peri-urbane și în cele rurale, rezultatul principal va fi un Plan Local de Acțiune cu rol în îmbunătățirea politicilor existente în domeniul transportului public, în sensul creșterii importanței acestuia în detrimentul utilizării autoturismului personal, rezultând scăderea emisiilor de CO2.

 

Alte rezultate importante:

•           Creșterea capacității de planificare și coordonare pentru autoritățile publice cu atribuții în domeniul transportului public – Asociația Zona metropolitană Baia Mare va contribui la îmbunătățirea serviciului pe raza localităților care au delegat acest serviciu asociației;

•           Adoptarea unor propuneri ce vor promova abordări noi referitoare la politicile publice locale, cu impact asupra priorităților de investiții la nivel local (din fondurile FEDR) - Asociația Zona Metropolitană Baia Mare – în baza strategiei asumate și a conceptului de dezvoltare promovat, consideră serviciul de transport public ca fiind o prioritate pentru comunitate, iar în urma implementării proiectului OptiTrans- va fi în măsură să ofere Autorităților competente (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Primăria Baia Mare, CJ Maramureș, UAT-urile membre în Asociație) un punct de vedere în legătură cu modul în care serviciul de transport public ar putea fi îmbunătățit prin finanțarea unor componente ale sistemului de transport din fonduri FEDR;

•           Promovarea conceptului de transport ecologic și a mobilității alternative care conduce la scăderea emisiilor de CO2 – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare va lua în considerare în cadrul Planului Local de Acțiune modalități alternative privind mobilitatea.

 

Planul Local de Acțiune va reprezenta o resursă în vederea îmbunătățirii Politicilor în domeniul transportului public și al modului de finanțare al acestuia prin intermediul Programului Operațional Regional.

 

 

 

 

Galerie fotoHarta ZMBM

plic_nl.png

Newsletter

Introduceti e-mailul dvs. pentru a primi toate noutatile ZMBM


Dezabonare

Meteo

Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare

by silkweb design