Reţea de măsuri active de ocupare în 15 unităţi administrativ teritoriale din regiunea Nord-Vest
RoRomana EnEnglish 
logo.png
  • Baia Mare de sus
rss_yellow.png
Zona Metropolitana Baia Mare  »  Proiecte  »  Reţea de măsuri active de ocupare în 15 unităţi administrativ teritoriale din regiunea Nord-Vest

Reţea de măsuri active de ocupare în 15 unităţi administrativ teritoriale din regiunea Nord-Vest

Reţea de măsuri active de ocupare în 15 unităţi administrativ teritoriale din regiunea Nord-Vest

Aplicantul proiectului este Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale din judeţul Maramures, iar A.D.I Zona Metropolitana Baia Mare este partener naţional

Programul de finanţare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”.

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea unor masuri de imbunatatire a capacitatilor de ocupare a 1150 de beneficiari (persoane inactive si someri de lunga durata), de la nivelul a 15 unitati administrativ teritoriale (UAT) din regiunea de NV  intre care s-a semnat o conventie de asociere privind dezvoltarea durabila a zonei.

Masurile de imbunatatire a capacitatii de ocupare sunt integrate in instrumente strategice, ce vor duce la cresterea ratei de ocupare si dezvoltare a resursei umane, toate acestea reprezentand efectele pozitive, pe termen lung, ale proiectului.

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 710 persoane inactive si 440 someri de lunga durata (dintre care 50 someri de lunga durata - tineri), inregistrate de catre sistemele locale de asistenta sociala ca potentiali beneficiari de prestatii sociale conform Legii 416/2001.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, iar aceasta a inceput la data de 01 noiembrie 2010.

Rezultatele estimate ale proiectului:

·           Identificarea si dezvoltarea unor masuri active de ocupare, adaptate specificului socio – economic local, in cele 15 unitati administrativ-teritoriale participante in proiect;

·           Politici locale pe termen mediu, ca initiativa locala pentru sprijinirea integrarii/reintegrarii persoanelor din grupul tinta  pe piata muncii;

·           Imbunatatirea capacitatii de ocupare pentru 1150 de persoane din grupal tinta, prin implementarea unor masuri oportune, individualizate;

·           Informarea, consilierea si orientarea persoanelor din grupul tinta privind piata muncii si evolutia ocupatiilor.

 

 

 

Rolul A.D.I Zona Metropolitană Baia Mare ca partener în proiect

Asociaţia va fi implicată împreună cu aplicantul proiectului şi ceilalţi parteneri, în urmatoarele activitati din cadrul proiectului:

-         Elaborarea si asumarea politicii comune zonale în domeniul ocupării forţei de muncă (cuprinde realizarea pactul social zonal; elaborarea politicii zonale de ocupare/ planul de masuri de ocupare pe termen mediu si consultarea si asumarea publica formala a documentului de politica zonala pentru ocupare);

-         Facilitarea accesului la informaţii în proiectarea şi construcţia platformei de comunicare şi cooperare a reţelei proiectului;

-        Evenimentele prevazute prin proiect pentru piaţa muncii locale şi în activităţile de comunicare, informare si promovare ale proiectului (in cadrul managementului proiectului).

 

Beneficiiile proiectului pentru A.D.I Zona Metropolitană Baia Mare

Principalul rezultat obţinut în urma participării la acest proiect va fi reprezentat de politica de ocupare în domeniul forţei de muncă - componentă sectorială a Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Baia Mare. Această politică va fi asumată la nivelul fiecărei localităţi membre, prin adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local în acest sens.

De asemenea, un alt rezultat va fi crearea la nivelul ZMBM, a unei retele de asistenţi sociali, care vor oferi consiliere în domeniu, persoanelor asistate social.

 

Galerie fotoHarta ZMBM

plic_nl.png

Newsletter

Introduceti e-mailul dvs. pentru a primi toate noutatile ZMBM


Dezabonare

Meteo

Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare

by silkweb design