STATUS - Strategii teritoriale integrate pentru zone metropolitane
RoRomana EnEnglish 
logo.png
  • Baia Mare de sus
rss_yellow.png
Zona Metropolitana Baia Mare  »  Proiecte  »  STATUS - Strategii teritoriale integrate pentru zone metropolitane

STATUS - Strategii teritoriale integrate pentru zone metropolitane

STATUS - Strategii teritoriale integrate pentru zone metropolitane

 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare este partener în proiectul STATUS, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, axa prioritară 4 – Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial, domeniul de intervenţie 4.1 - Abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări.
 
Lider de proiect este oraşul Kavala (Grecia)
Partenerii transnaţionali:

1. Zona Metropolitană Baia Mare

2. Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia

3. Municipiul Satu Mare

4. Fundaţia Graphitech (Trento, Italia)

5. Provincia Foggia (Italia)

6. Regiunea Abruzzo (Italia)

7. Oraşul Drama (Grecia)

8. Institutul de Planificare Urbană din Ljubljana (Slovenia)

9. Oraşul Schwechat (Austria)

10. Institutul Central European pentru Tehnologie ALANOVA (Austria)

11. Oraşul Herceg Novi (Muntenegru)

12. Agenţia de dezvoltare a oraşului Temerin (Serbia).

 

Parteneriatul este susţinut de parteneri asociaţi şi observatori, care vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Registrul Urbaniştilor din România, Institutul Naţional de Planificare Urbană (Italia), Societatea Internaţională a Urbaniştilor_ISOCARP (Olanda), Federaţia Internaţională pentru Locuire şi Planificare (Olanda), Centru EcoResource (Ucraina), Royal Institution of Chartered Surveyors International (Belgia), Global City Indicators Facility (Canada).

Durata de implementare: 24 de luni, în perioada decembrie 2012 – noiembrie 2014.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea agendelor urbane / teritoriale integrate, cu rol în reducerea disparităţilor teritoriale şi creşterea competitivităţii zonelor metropolitane. Agenda urbană / teritorială propusă pentru fiecare partener va constitui un instrument ce va asigura dezvoltarea durabilă în conformitate cu standardele secolului 21.

Proiectul îşi propune reducerea decalajului de dezvoltare dintre oraşele din zona Sud Est Europeană şi cele din Vestul continentului, cu accent pe creşterea calităţii vieţii cetăţenilor.

Activităţile proiectului vizează:

1. Realizarea unei analize diagnostic privind instrumentele de planificare urbană / teritorială existente la nivelul fiecărui partener, pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu şi luând în condiderare opinia actorilor privaţi implicaţi în procesul de planificare strategică;

2. Analiza PUG, PUZ, PUD, PATZ şi a politicilor urbane / teritoriale în vigoare. Analiza corelaţiei între instrumentele şi politicile urbane ce operează la nivel naţional / judeţean / local.

3. Organizarea a 2 Ateliere de lucru la nivelul fiecărui partener, având drept scop:

- Realizarea unei analize privind eficienţa aplicării instrumentelor de planificare existente şi a politicilor publice în domeniul urbanismului;

- Identificarea nevoilor actorilor locali privaţi (investitori, dezvoltatori, etc) şi a modalităţilor de sprijin din partea autorităţilor publice locale;

- Stabilirea listei de programe, proiecte de regenerare / dezvoltare urbană / teritorială;

- Elaborarea schiţei Agendei urbane / teritoriale la nivelul fiecărui partener teritorial implicat în proiect;

4. Organizarea unui Atelier de lucru (la nivelul fiecărui partener teritorial) dedicat finalizării Agendei urbane/ teritoriale integrate, cu ilustrarea conceptului de dezvoltare urbană / teritorială (Poster Plan);

5. Crearea Grupului local de Acţiune pentru susţinerea efortului de planificare urbană / teritorială. GLA va implica actorii relevanţi şi va creşte capacitatea acestora de a concepe şi implementa strategiile urbane şi politicile teritoriale.

6. Organizarea unui „Centru de implementare a politicii urbane/ teritoriale” cu rol în asigurarea sustenabilităţii proiectului.

7. Crearea şi utilizarea unei platforme on-line de cooperare şi schimb de experienţă între parteneri.

 
Rezultatele previzionate la nivelul Zonei Metropolitane Baia Mare ca urmare a implementării proiectului STATUS:
1)      Elaborarea Politicii de dezvoltare teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare. Politica teritorială este de o importanţă deosebită, deoarece conform prevederilor Legii 350/2001, municipiile reşedinţă de judeţ au obligativitatea de a elabora Planul de amenajare a teritoriului zonal peri-urban ca documentaţie de fundamentare a întocmirii Planului urbanistic general.
2)      Un (1) studiu privind situaţia existentă în domeniul planificării teritoriale la nivelul Z.M. Baia Mare.
3)      Un Grup local de Acţiune cu rol în susţinerea efortului de planificare teritorială.
4)     Actualizarea informaţiilor privind politicile de dezvoltare teritorială a localităţilor din Zona Metropolitană Baia Mare.
5)      Practici şi metodologii moderne ce pot fi folosite în procesul de planificare teritorială (transfer de knowhow de la partenerii ştiinţifici transnaţionali: Institutul Central European pentru Tehnologie Alanova_Austria, Institutul de Planificare Urbană din Ljubljana_Slovenia, Fundatia Graphitech Trento_Italia).
6)      Iniţierea unei colaborări cu Registrul Urbaniştilor din România.
7)      Promovarea Zonei Metropolitane Baia Mare:

 - La nivel local / regional: organizarea a 3 Ateliere de lucru pe tema elaborării Politicii de dezvoltare teritorială;

- La nivel naţional: cooperarea cuMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Autoritate Naţională pentru Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei şi partener în proiectul STATUS;

- La nivel european - prin intermediul reţelei transnţionale STATUS, ce reuneşte parteneri din 11 state, dintre care 7 sunt state membre ale Uniunii Europene.

Galerie fotoHarta ZMBM

plic_nl.png

Newsletter

Introduceti e-mailul dvs. pentru a primi toate noutatile ZMBM


Dezabonare

Meteo

Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare

by silkweb design