Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza UAT-urilor membre ale ADI Zona Metropolitana Baia Mare si atribuirea catre operatorul regional URBIS S.A.
RoRomana EnEnglish 
logo.png
  • Baia Mare de sus
rss_yellow.png
Zona Metropolitana Baia Mare  »  Transparenta decizionala  »  Proiect de hotărâre privind aprobarea doc. de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza UAT membre ale ADI Zona Metropolitană Baia Mare şi atribuirea serviciului către operatorul regional URBIS S.A.

Proiect de hotărâre privind aprobarea doc. de atribuire a serviciului de transport public local de persoane

Proiect de hotărâre privind aprobarea doc. de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza UAT membre ale ADI Zona Metropolitană Baia Mare şi atribuirea serviciului către operatorul regional URBIS S.A.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare

Sediu: Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş
 
A N U N Ţ
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare a proiectului de hotărâre privind:
 
„aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate şi aprobarea atribuirii delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A.”
 
Publicăm azi 07 noiembrie 2013 pe site-ul Asociaţiei www.zmbm.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Asociaţiei proiectul de hotărâre.
Precizăm că acest proiect, anexele, precum şi raportul de specialitate pot fi consultate în cadrul punctului de lucru al Asociaţiei, situat în Baia Mare, Piaţa Libertăţii, nr. 17, Millenium Business Center, clădirea M2, etaj şi pe site-ul instituţiei, www.zmbm.ro.
Cei interesaţi pot transmite în scris, (dacă se optează pentru calea electronică la adresa ionut.giurgi@zmbm.ro), în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Pentru informaţii suplimentare persoana de contact este dl. Ioan GIURGI, consilier juridic, tel. 0362-421936.
Administrator delegat,
Paul Adrian PECE
Descarcă:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare direct implicate şi aprobarea atribuirii delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul regional de transport S.C. URBIS S.A. si RAPORT DE SPECIALITATE.

 Anexe:

1. Hot. AGA_Anexa1_Studiu de Oportunitate

2.0 Hot. AGA_Anexa2_Contract de delegare

2.1 Contract de delegare_Anexa1_Programul de transport local

2.2 Contract de delegare_Anexa2_ Lista bunurilor de retur

2.3 Contract de delegare_Anexa3_Lista bunuri URBIS

2.4 Contract de delegare_Anexa4_Proces verbal predare primire

2.5 Contract de delegare_Anexa5_Regulamentul serviciului

2.6 Contract de delegare_Anexa6_Caiet de sarcini

2.7 Contract de delegare_Anexa7_Tarifele

2.8 Contract de delegare_Anexa8_Metodologia de decontare

2.9 Contract de delegare_Anexa9_Puncte de vanzare bilete

3. Hot. AGA_Anexa3_Regulamentul serviciului

4. Hot. AGA_Anexa4_Caiet de sarcini

5. Hot. AGA_Anexa5_ Lista bunurilor de retur

6. Hot. AGA_Anexa6_Programul de transport local

7. Hot. AGA_Anexa7_Tarifele

 

Aspectele acestei transparente decizionale

Despre noi
Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, formată de Municipiul Baia Mare, împreună cu cinci oraşe şi treisprezece... Citeste tot
POLITICA DE COOKIES
  CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI ASOCIAȚIEI - POLITICA DE COOKIES   Un cookie e un fișier de mici dimensiuni, care se stochează pe aparatul... Citeste tot


Harta ZMBM

plic_nl.png

Newsletter

Introduceti e-mailul dvs. pentru a primi toate noutatile ZMBM


Dezabonare

Meteo

Copyright © 2013 Zona Metropolitana Baia Mare

by silkweb design